LinkedinCover

Vad är Mindfulness?

Är det modernt och "inne" eller är det flummigt och märkligt? Fakta är att Mindfulness i dag är en etablerad behandlingsform inom den tradtionella sjukvården för behandling av bl.a stress, sömnproblem, smärta och lättare depresion och ångest.  Det finns mycket forskning runt mindfulness och resultaten är samstämmiga; Mindfulness är lika effektivt som KBT för ett brett spektrum av psykiatriska symptom.

Men vad är då Mindfulness?
Om du googlar på Mindfulness så kommer begreppet Medveten närvaro upp. Medveten närvaro innebär enligt en definition att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse för sig själv.  För att beskriva det enklare kan vi säga så här; du övar dig i att hålla ditt foks och din koncentration i det du gör eller upplever just nu. Du tar in situationen utan att döma den och värdera den utan bara konstaterar att så här är det just precis nu.

För det mesta kanske ditt fokus och dina tankar är antingen i det som redan har hänt, eller i det som ska komma om en stund, i morgon, nästa vecka eller nästa månad. Hur ofta är du till fullo precis här och nu, med fokus på det du gör? Önskar du att du lättare skulle kunna koncentrera dig och verkligen vara här och nu? 

Att föra in Mindfulness i livet innebär att du för in ett nytt förhållningssätt i ditt liv som gör att du saktar ner, du får ett inre lugn, du förstår och accepterar dig själv och blir mer förstående till livet och omgivningen så som det är. Du lär dig att fokusera på det du vill och att behålla fokus, du koncentrerar dig på nuet. Det säger sig själv att den förmågan har du nytta av på alla plan i livet; jobbet, fritiden, barnen, vänner, partner osv.

 

Mindfulnesskurs - Digitalt


Mindfulness har dokumenterad effekt på stress och psykisk ohälsa, med Mindfulness som verkyg lär du dig att hantera allt denna ovisshet.  Du lär dig helt enkelt psykisk HÄLSA!

Många har svårt att leva upp till de krav vi upplever att omgivningen ställer på oss, och även, inte minst de krav vi ställer på oss själva. Det går att sänka ribban, det går att hitta ett förhållningssätt. 

Oron i världen gör oss mer sårbara och stressen kommer krypande, det blir en ond spiral. Att lära sig verktyg att hantera stress och oro är en livsinvestering, Mindfulness är ett sådant verktyg. 

Kursstart
 - Nästa kurs blir under hösten - Håll utkik!

Grundkursen i Mindfulness är 8 veckor med en digital träff varje vecka under 2 timmar. 

Pris 3500 kr (möjlighet att dela upp betalningen på två gånger) 

Läs mer om Mindfulness längre ner på sidan.

Röster från deltagare 2020 och 2021; 

"Det är helt klart det bästa jag fått delta i någon gång."

"Mindfulness har verkligen förändrat min syn på mig själv och på omgivningen. Den har gett mig bra ”verktyg” så att jag kan hantera den stress som jag levt i under så många år."

"Ditt engagemang lyste igenom och jag längtade till varje gång. 8 gånger gick fort! Du är jättebra på Zoom, säkert också i verkligheten."

"Jag skulle verkligen rekommendera den här kursen till andra. "

"Det har sänkt min stressnivå, nu har jag insikt om att jag var väldigt stressad förut utan att inse det. Att bli medveten är första steget till förändring."

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig! 

Mindfulnesskurs - lindra stress, ångest, nedstämdshet och kronisk smärta

Mindfulness   

Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till livet, ett sätt att ta vara på, och bry sig om sig själv. Att vara Mindful är att vara medvetet i nuet, att till fullo ta in det som sker just nu. Du ökar din koncentration och fokusering.
 
Mindfulness används idag inom sjukvården för behandling av stress, sömnproblem, smärta och ångest.
 
För mer information om innehåll, samt intresseanmälan, hör av dig till tina@equilibri.nu  

Det står utom allt tvivel att hjärnan förändras efter 8 veckors Mindfulness övning och att det ger en lång rad positiva effekter. Förutsättningen är att du ger Mindfulnessträningen 10-20 minuter varje dag.

Under 8 veckors kurs förs, på ett varsamt sätt, Mindfulness in i ditt liv som ett nytt sätt att förhålla dig till livet. En ökad livskvalité får du på köpet! Vi slår också fast en gång för alla att Mindfulness inte är konstigt eller flummigt. Ge dig själv en chans att prova, vad har du att förlora?
 
Programmet kommer från originalutbildningen i MBSR (Mindfulness baserad stressreduktion) som är utformad av Professor Emeritus Jon Kabat-Zin vid Universitetet i Massachusetts i USA.

"You can´t stop the wawes, but you can learn to surf" / Jon Kabat Zinn"