LinkedinCover

Vad är stress?

Dagens samhälle ger dig oanade möjligheter samtidigt som det också sätter en enorm press på dig. En känd överläkare i psykiatri, har definierat vår tid som ett jättelikt digitalt experiment.

Du omger dig med ett informationsflöde och ett ständigt brus som din hjärna inte är designad för, inte utan återhämtning. I Stresshantering får du lära dig hur och varför kroppen reagerar som den gör och vad det är som gör så många människor sjuka i dag. Utmattningssyndrom blir vanligare och vanligare och vi behöver vända trenden, nu! Stressreaktionen i kroppen är fullt naturlig och nödvändig, du skulle inte överleva utan stress. Vad som behövs är verktyg att ta kontroll över stressen och tempot, så att inte det tar kontroll över dig. 

En kurs eller enskilda samtal kan vara det som gör skillnad i ditt liv! 

Stresshanteringskurs
"Jättebra!"
"Detta kan hjälpa mig att minska och förebygga min stress"

Stresshantering - samtalsrådgivning, nu även på distans

Sök hjälp innan du blir sjuk!
Känner du av stressen, känner du att du inte riktigt kan hantera den, känner du att du inte har kontroll? Det är viktigt att ta dessa signaler på allvar, innan du blir sjuk och börjar vandringen från flera korta till en lång sjukskrivning. 

Det är betydligt lättare att hitta nya vägar innan sjukdomen är ett faktum. Enskilda samtal runt stresshantering kan vara en lösning. 5-10 stresshanteringssamtal ger goda förutsättningar för en hållbar förändring genom samtal, verktyg, övning och uppföljning. 
 
Samtal a´55 minuter -750 kr
5 samtal - 3500
10 samtal - 6750 kr

Intresseanmälan  (anmälan är inte bindande)

Stresshanteringskurs

Stresshanteringskurs på distans


Känns det som att du inte bestämmer över ditt liv själv?

Kunskap är nyckeln till det mesta, lär dig om stress och förstå dina möjligheter, din potential och dina begränsningar.
 
Bli inte en i statistiken, ta hjälp i tid, det går mycket lättare att bromsa i tid, än att komma tillbaka när sjukdomen väl är ett faktum
 
6 kurstillfällen under 3 månader. Varje kurstillfälle är 2 timmar.
Kursavgift:4500 kr

Citat från tidigare deltagare:
"Fantastiskt, har öppnat mina ögon"
"Flera bra övningar som jag kommer att använda"

Intresseanmälan  (anmälan är inte bindande)