LinkedinCover

Vad är stress?

Dagens samhälle ger dig oanade möjligheter samtidigt som det också sätter en enorm press på dig. En känd överläkare i psykiatri, har definierat vår tid som ett jättelikt digitalt experiment.

Du omger dig med ett informationsflöde och ett ständigt brus som din hjärna inte är designad för, inte utan återhämtning. I Stresshantering får du lära dig hur och varför kroppen reagerar som den gör och vad det är som gör så många människor sjuka i dag. Utmattningssyndrom blir vanligare och vanligare och vi behöver vända trenden, nu! Stressreaktionen i kroppen är fullt naturlig och nödvändig, du skulle inte överleva utan stress. Vad som behövs är verktyg att ta kontroll över stressen och tempot, så att inte det tar kontroll över dig. 

En kurs eller enskilda samtal kan vara det som gör skillnad i ditt liv! Det som gör att du inte blir sjuk alls eller det som gör att du klarar av att återvända till arbetslivet efter en sjukskrivning. 

Stresshanteringskurs

Stresshanteringskurs


Känns det som att du inte bestämmer över ditt liv själv?

Kunskap är nyckeln till det mesta, lär dig om stress och förstå dina möjligheter, din potential och dina begränsningar.

Dagens samhälle utmanar oss med ett ständigt brus och informationsflöde, det ger oss enorma möjligheter men det finns även en baksida. Psykiska diagnoser, där även stressrelaterad ohälsa ingår, är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.
 
Bli inte en i statistiken, ta hjälp i tid, det går mycket lättare att bromsa i tid, än att komma tillbaka när sjukdomen väl är ett faktum

Att drabbas av utbrändhet, utmattningssyndrom, utmattningsdepression eller gå in i väggen.  Det finns många benämningar men vi menar samma sak. Ofta är det förknippat med en känsla av skam, varför orkar inte jag när "alla" andra orkar? Att drabbas av den här sjukdomen är inte lätt, jag har egen erfarenhet och vet vad du går igenom. 

Med kunskap, verktyg och insikt kan vi lära oss att hantera vardagen efter våra förutsättningar och faktiskt må bättre och leva långsammare. Samtidigt får vi mer gjort med högre kvalitét, både i privatlivet och på arbetet. Att lära sig höra och lyssna på den egna kroppens signaler och begränsningar är avgörande för att leva ett gott och hälsosamt liv.
 

6 kurstillfällen under 3 månader. Varje kurstillfälle är 2 timmar.
Kursavgift: 2500 kr

Citat från tidigare deltagare:
"Fantastiskt, har öppnat mina ögon"
"Flera bra övningar som jag kommer att använda"

Intresseanmälan till nästa kurs (anmälan är inte bindande)

Enskilda samtal - stresshantering, mindfulness

Stressrådgivning

Sök hjälp innan du blir sjuk!
Känner du av stressen, känner du att du inte riktigt kan hantera den, känner du att du inte har kontroll? Det är viktigt att ta dessa signaler på allvar, innan du blir sjuk och börjar vandringen från flera korta till en lång sjukskrivning. 

Det är betydligt lättare att hitta nya vägar innan sjukdomen är ett faktum. Enskilda samtal runt stresshantering kan vara en lösning. 3-5 stresshanteringssamtal ger goda förutsättningar för en hållbar förändring genom samtal, verktyg, övning och uppföljning. 

 
3-5 samtal á 1 tim

"Samtalen var mycket bra och att de hjälpt mig mer än vad jag skulle gissat"