LinkedinCover


 

Handledning av grupper

Ett gott samarbete och ett arbetsklimat som är öppet och rakt, ger möjligheter till att inte bara göra ett riktigt bra jobb, utan även medverka till ett gott arbetsklimat.

Jag handleder grupper och medarbetere som behöver hjälp med att kommunicera och ge varandra konstruktiv feedback. Att ha högt i tak på arbetsplatsen och i olika arbetskonstellationer gynnar alla, ledaren, medarbetaren och kunden.

Jag skräddarsyr uppdrag efter situation och förutsättning. 

Välkommen att kontakta mig för ett förslag!

Referenser från Humana assistans