LinkedinCover


 

Handledning av grupper

Ett gott samarbete och ett arbetsklimat som är öppet och rakt, ger möjligheter till att inte bara göra ett riktigt bra jobb, utan även medverka till ett gott arbetsklimat.

Jag handleder grupper och medarbetere som behöver hjälp med att kommunicera och ge varandra konstruktiv feedback. Att ha högt i tak på arbetsplatsen och i olika arbetskonstellationer gynnar alla, ledaren, medarbetaren och kunden.

Jag skräddarsyr uppdrag efter situation och förutsättning. 

Välkommen att kontakta mig för ett förslag!
 

Stresshanteringskurs

Stresshantering - rådgivning på distans

Sök hjälp innan du blir sjuk!
Känner du av stressen, känner du att du inte riktigt kan hantera den, känner du att du inte har kontroll? Det är viktigt att ta dessa signaler på allvar, innan du blir sjuk och börjar vandringen från flera korta till en lång sjukskrivning. 

Det är betydligt lättare att hitta nya vägar innan sjukdomen är ett faktum. Enskilda samtal runt stresshantering kan vara en lösning. 5-10 stresshanteringssamtal ger goda förutsättningar för en hållbar förändring genom samtal, verktyg, övning och uppföljning. 
 
Samtal a´55 minuter -750 kr
5 samtal - 3500
10 samtal - 6750 kr

"Jättebra!"
"Detta kan hjälpa mig att minska och förebygga min stress"